ÜNAL; 'ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ'

01.11.2016 17:00

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ile sıcak, samimi bir sohbetle geleceğin üniversitesini konuştuk. Çiçeği burnunda Rektör Ünal’a MY Gazete olarak öncelikle hayırlı olsun…

ÜNAL; 'ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ile sıcak, samimi bir sohbetle geleceğin üniversitesini konuştuk. Çiçeği burnunda Rektör Ünal’a MY Gazete olarak öncelikle hayırlı olsun diyoruz…

1-Üniversitede darbe girişiminin ardından yaşanan görevden almalarla ilgili kamuoyunda da pek yer almayan bilgi verir misiniz?

Üniversitemizde yapılan operasyonlar emniyet ve adli merciler tarafından yürütülmekte olup bizler de bu süreçte gereken tüm desteği sağlıyoruz. Akdeniz Üniversitesi yönetimi olarak açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda kamuoyuyla tüm bilgiler paylaşılmaktadır.

2- Yeni yönetim yapılanmasıyla ilgili beklentiler ve projeler nelerdir?

Üniversite kimliği dışına taşan tüm tartışmalardan uzak, bilimsel çalışmaları önceleyen, ürünü patente dönüştürüp, insanlığın yararına sunan, kentle bütünleşmiş ve iş dünyasıyla yakın işbirliği içinde olan, uluslararası ilişkileri güçlü, yüksek kalitede eğitimle öğrencilerine özgüven veren, personeline aidiyet duygusu aşılayan, başarının ödüllendirildiği ve takdir edildiği, kurumsallaşmaya önem veren ve kurulları etkin kılan, bilime ve bilim insanına saygılı, Üniversitenin insan kaynaklarını ve finansal olanaklarını birimler arasında adaletli dağıtan bir üniversite hedefliyoruz.

Projelerimize gelince Üniversitemizi dünya standartlarına taşıyacak pek çok projemiz var. Bunlardan bazılarını sayacak olursak;

Şehrini Dünya Markası Haline Getiren Bilim ve Proje Merkezi Bir Üniversite hayal ediyoruz. Bu kapsamda, üniversitemizi ve şehrimizi geniş kapasiteli bir kongre ve kültür sanat merkezine kavuşturarak hem kendi üniversitemize ait faaliyetlerde hem de dışarıdan gelen isteklere cevap verilebilecektir.Ar&Ge çalışmaları yapan birimlerin idari ve mali yükünü üstlenen bir merkez kurarak patent, proje, faydalı model, tasarım vb. konularda Üniversitemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracak bir Ar&Ge Merkezi kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Dünya markası üniversite hastanesi için ise öncelikli olan projelerimiz; Organ Nakli Merkezi ve Onkoloji Birimi’nin tam desteklenmesi, Katlı Otopark ve Çevre Düzenlemesi, Hasta Yakınları Misafirhanesi, Hasta Yakınları Destek Birimi kurmayı planlıyoruz. Üniversite & Kent Konseyi işbirliği; kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ve üst kuruldan oluşan ve düzenli olarak çalışan bir konsey oluşturulacak. Bu konsey şehrin Üniversitemizden taleplerini raporlayacak, projeler üretecek ve proje fonlarından Üniversitemiz ve şehrimizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır.Akademik teşvik, yayın projelendirme, dergi ve kitap basımı, tanıtımı vb. konularda akademisyenlerimize destek olmak amaçlı bir Akademik Yayın Destek Merkezi,Engelsiz Üniversite: kampüsteki fiziki iyileştirmelerle ve diploma programlarının engelli dostu yazılım ve uygulamalara dönüştürülmesi sayesinde Üniversitemiz engelli dostu bir Üniversiteye dönüşecek, engelli vatandaşlarımızın yükseköğretimin sunduğu imkânlardan sonuna kadar yararlanacağı bir kurum haline gelecektir.

3-Üniversitede yaşanan bu sıkıntılar nasıl etkili oldu…

Vekaletle göreve geldiğimiz günden bugüne en temel amacımız Üniversitede huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaktı. Yaşanan üzücü olaylardan gerek çalışanların gerekse öğrencilerin etkilenmemesi için yönetim olarak gerekli tüm hassasiyeti gösterdik ve bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Üniversitemizde huzur ve güven ortamı tekrar tesis edilmiş ve personelimiz aidiyet duygusunu tekrar kazanmıştır.

4- Öğrenci odaklı bir yönetim sistemi izleyeceğinizi söylemiştiniz. Bu yönetim modelinizden bahseder misiniz?

Dünyada ve ülkemizde en başarılı üniversiteler, öğrenci odaklı bir öğretim sistemini benimseyen ve uygulayan üniversitelerdir. Bu da öğrencilerin fikir ve taleplerinin dikkate alındığı, yürütülen projelerde öğrencilere sorumluluklar verildiği ve öğrencilerin asla mağdur edilmediği, öğrenci topluluklarının daha aktif çalışması ve yönetime katkı vermeleriyle gerçekleşecektir. Biz yönetim olarak her zaman öğrenci odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu amaçla Öğrenci Konseyi ve topluluk temsilcileriyle sık sık biraraya gelecek ve özellikle belli dönemlerde derslere bizzat girerek öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyeceğim.
‘Etkin Danışmanlık Sistemi’ ile görevde olduğumuz müddetçe, öğrencileri Üniversite yaşamları hakkında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye erişebilecekleri bir çevrimiçi portal oluşturacağız. Aynı zamanda Üniversite & Kent Konseyi’nin koordinasyonunda sektör temsilcileri ile öğrenciler sık sık biraraya getirilecek ve ortak projelerde çalışma olanağı sağlanacaktır.
Mezuniyet Sonrası Destek Sistemi ile Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları ile Eğitim Fakültesi işbirliği mezun öğrenciler için iş fırsatı, proje, akademik kariyer vb. konularda öğrencilerimizle iletişimin sürdürüleceği aynı zamanda gerekli istatistiklerin tutulacağı bir çevrimiçi ortam oluşturulacaktır. Üniversitemizin mezunlarına desteğini sürdürmesi, mezunların da kazandığı deneyim ve becerilerini Üniversitelerine kazandıracakları bir sinerji oluşturmak Üniversitemizi çok daha yükseklere taşıyacaktır.
İŞ-Kur Destekli İstihdam Ofisi ile Öğrencilerimizin nitelikli işlerde çalışmalarını sağlama konusunu, kişisel girişimlerden çıkarıp bir yönetim misyonuna dönüştüreceğiz. Kayıtlı tüm öğrencilerimizin özgeçmişlerini içeren bir veri tabanı oluşturmayı planlıyoruz,  Proje Odaklı Eğitim ve Uygulama Atölyeleri ile APGEM, AKİŞMER, Uluslararası İlişkiler Ofisi vb. birimler tarafından öğrenci gruplarına düzenli proje eğitimleri verilerek öğrencilerimizin daha çok proje üretebilmeleri ve yürütebilmeleri, parlak fikirleri için fon bulabilmeleri için stratejiler geliştirilecek ve uygulanacaktır. 
Yine öğrencilerimizin daha fazla yararlanabilmesi için kütüphanemizi olması gerektiği gibi 7/24 hizmet veren bir konuma getirdik. Bunun yanında kütüphanemizin fiziki yapısı geliştirilecek ve mevcut içerik zenginleştirileceğiz.

5-Üniversitemizin halkla bütünleşmesi ve uluslararası platformlarda yapacağı ataklarla ilgili hedefleri nelerdir?

Biz yönetim olarak Üniversite-Kent işbirliği konusunu çok önemsiyoruz. Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olması, şehrimizin marka şehir haline gelmesi karşılıklı sağlam ilişkilere dayalı bir iletişim süreci gerektirir. Bu sebeple bu ilişkileri kuvvetlendirecek tüm adımları atmaya kararlıyız. Vekâlet yaptığımız bu kısa süre içesinde pek çok protokol imzaladık. Yine bu konuda Üniversitemiz, Valilik, belediyeler, kaymakamlıklar ve başta ATSO olmak üzere meslek odaları, kent yaşamında aktif rol üstlenen STK’lar, basın meslek örgütleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İş-Kur ve gönüllü olan diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ve üst kuruldan oluşan ve düzenli olarak çalışan bir konsey oluşturulacak ve şehrin üniversitemizden taleplerini raporlayacak, projeler üretecek ve proje fonlarından üniversitemiz ve şehrimizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır. 
Akdeniz Üniversitesi olarak küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilere çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın seçkin üniversiteleri ile başarılı çalışmaları geliştirmek, daha geniş kitlelere ulaşmak, öğrencilere yeni vizyonlar kazandırmak ve çeşitli uluslararası projeler geliştirmek amacı ile bilimsel ve kültürel ikili işbirliği kapsamında 23 ülkeden 63 tane üniversite ile imzalanmış işbirliği protokolümüz vardır. Yine Erasmus Programı, Mevlana Değişim Programı, Free Mover Programı, IAESTE Programları gibi öğrenci değişim programlarımız var. Bu işbirliklerimizi daha da arttırarak bir dünya üniversitesi olma yolunda var gücümüzle çalışacağız.

6-Yeni yönetim uzun vadede nasıl bir vizyon ortaya koymaktadır?

Görevde olduğumuz dokuz aylık süreçte; Bilimsel göstergeleri referans edinen, eğitimde ve hizmette kaliteyi önceleyen, demokratik, katılımcı, şeffaf, tüm farklı görüşlere saygılı, adaletin ve liyakatin esas alındığı, barış ve huzur içerisinde aidiyet duygusuyla çalışacağımız evrensel ilkelere ve insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışını benimsedik. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyetlerimizi her zaman koruyarak bilimsel başarılarıyla anılan, değişime ve gelişime açık, kentle bütünleşmiş, sınırları olmayan bir “Dünya Üniversitesi” vizyonu ile hareket edeceğiz.

7-Öğrenci artışı ile ilgili genel bilgi nedir?

Şuan yaz okulumuz devam etmekte, yaz okulundan mezun olacaklarla birlikte 66500 öğrencimiz mevcut.

8- Öğrenci artışı karşısında ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Üniversitemiz bünyesinde şuan 19 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu 1 Konservatuar ve 7 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemizin fiziki anlamda ciddi bir bina eksiği yok. Yeni açılan Mimarlık Fakültemize bir bina yapılacak bir de İletişim Fakültesinin binası tamamlanacak. Barınma olarak kampüsümüz içerisinde yaklaşık 4800 kapasiteli yeni bir yurt inşa ediliyor. Yine Olbia ve Yakut çarşılarımıza ek olarak yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ediliyor. Bu bakımdan gerek alt yapı gerek akademik gerekse sosyal alanlar açısından öğrenci artışına kapasite olarak hazırlıklıyız.

9- Son olarak okuyucularımıza ne mesaj vermek istersiniz?

Akdeniz Üniversitesi, şehrimizin önemli bir parçasıdır. Üniversite geliştiğinde, büyüdüğünde şehir de büyür ve kazanır. Şehirle ve halkla kaynaşmış, bulunduğu şehre katkı sağlayan, yeni projeler üreten ve şehrin geleceğine yön veren bir kurum olmak istiyoruz.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

ŞANS OYUNLARI

On Numara
Şans Topu
Sayısal Loto
Süper Loto