Toplum Mühendisliği

13.07.2015 05:54

Toplumun geniş bir kesiminin sosyal davranışlarını etkileme ve toplumu, belirlenen amaçlar doğrultusunda yönlendirme girişimlerine siyaset biliminde “toplum mühendisliği” denilmektedir.

Basit bir ifadeyle, bilinç mimarlığına dayanan faaliyetler olarak algılanmaktadır.

Toplum mühendisliği; siyasi, stratejik, pazarlama, eğitim veya dini amaçlar için yapılabilmektedir.

Toplum mühendisliği faaliyetleri ile topluma planlı ve projeli olarak müdahale edilmekte, toplumsal değişime yön verilmeye çalışılmaktadır. Burada amaç, toplumun kültür ve medeniyetini şekillendirmek, hatta daha da ileri giderek inşa etmektir.

Almanya’da Naziler, hükümet yanlısı kamuoyu oluşturmak ve kitleleri ideolojik hedefler doğrultusunda yönlendirmek amacıyla toplum mühendisliği çalışmalarına büyük önem vermişlerdir. Bu amaçla, propaganda yöntemleri geliştirmişler, böylece halkı etkilemeyi başarmışlardır.

Batı ve ABD, yıllardır diğer kültür ve medeniyetleri kendisine benzetme çabası içerisindedir. Bunu da zorla değil, toplum mühendisliği ile yapmaktadır.

Toplum mühendisliği uygulamalarından en etkili yöntemlerden biri de “bilgi çarpıtma, yalan haber yayma” taktiğidir.

Toplum mühendisliği faaliyetlerinin yoğun olarak uygulandığı ülkelerde, kontrol altındaki medya; kitleleri, yalan-yanlış haber ve reklâm bombardımanları ile etkilemektedir. Ayrıca kaynak aktarılarak özel olarak yaptırılan diziler ve yazdırılan kitaplar ile de sürekli beyin yıkama faaliyetlerisürdürülmektedir.

Türkiye, toplum mühendisliğinin planlı olarak uygulandığı ülkelerin başında yer almaktadır.

Geçmişte yaşadığımız darbe ve muhtıralar aslında toplum mühendisliği faaliyetlerinin ürünüdür.

Anadolu insanının kimliğine, kültür ve medeniyetine karşı sürekli devam ettirilen mücadele, yani medeniyet değişimine zorlanma, toplum mühendisliğinin bir parçasıdır.

Toplumun refahını, huzurunu, yaşam kalitesini artırmak gibi bir kaygı olmaksızın, etnik ve mezhep farklılıklarını körükleyerek, toplumun farklı değerlerini çarpıştıran, onlara yaşam hakkı tanımayan faaliyetler, toplum mühendisliğinin vazgeçemediği özelliklerdir.

Demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan protest eylemler, toplum mühendislerinin oyunları ile sokak hareketlerine dönüşebilmekte, işbirlikçi gruplar ile küresel güçlerin ajanları ortak hareket ederek, ülkeye telafisi güç zararlar verebilmektedir.

Toplumun tepkileri, nefretleri ve istekleri, toplum mühendisliği çalışmaları ile yönlendirilmekte, toplumun demografik yapısı, sosyal dokusu, gelenek ve görenekleri değiştirilerek yok edilmeye çalışılmaktadır. Toplum mühendisliği faaliyetlerine dur demenin yolu, insanların köleleşmesini önlemekten geçer.

Bunun için;Hukukun üstünlüğünü esas alan, özgürlükçü, demokratik siyasetin önü açılmalıdır.Her istenen şeyi sorgusuzca yapan değil, düşünen araştıran sorgulayan ve özgür iradesinden taviz vermeyen bir toplum haline gelmek durumundayız.

Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz, kültürel unsurlarımız korunmalıdır. Ancak teknoloji ve bilim gibi medeniyetle ilgili konularda gelişime açık olunmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir.

Çok kültürlülüğü ve hoşgörüyü dışlayan, etnik ve inanç farklılıklarına yaşama hakkı tanımayan, milletin milli ve manevi değerlerine karşı duyarsız olan toplumlar, bu faaliyetlerin açık hedefi olurlar.

Devlet-millet kaynaşmasını savunan, halkın değerlerine ve iradesine saygı duyan fikirler, düşünceler ve örgütler, toplum mühendislerinin rahatsızlık duyduğu konulardır.

Sonuç olarak; ülkemiz toplum mühendisliği faaliyetleri için uygun bir zemin haline getirilmiştir.Toplum şizofrenleştirilmek, kafaları karıştırılmak, düşünemez ve anlayamaz hale getirilmek istenmektedir. Türkiye, hem demokratik yönetim sistemini hem de evrensel değerlerle uyumlu eğitim ve ekonomi sistemini oluşturmalıdır. Bunun yanında, kendi ortak değerlerinden beslenerek, ülke içerisinde barış ve hoşgörüyü, adaleti tesis ederek yoluna devam etmek zorundadır.

Ya uyanıp bu uygulamalara karşı taktikler, stratejiler geliştireceğiz ya da bir toplum mühendisliği projesinin parçası olacağız.

Benim için hangisi olduğu açık…

Sizce hangisi?

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları